Házirend

A házirend a Szálláson tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik!
Hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha megismerkedne házirendünkkel:

 1. A foglalásával Ön elfogadja Malomkerék-vendégház házirendjét, és vállalja, hogy azt be is fogja tartani.
  A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.
 2. A szálláshely teljes területén tilos a dohányzás!
  Kivéve a dohányzásra kijelölt – épületen kívüli dohányzóhelyet.
 3. Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a helyszínen fizetendő összeget.
  Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.
 4. A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni, a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
 5. A szálláshelyen este 22.00 órától, reggel 6.00-ig hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos.
 6. A szálláshelynek okozott kárt a károkozó és annak esetleges törvényes képviselője egyetemlegesen köteles megtéríteni.
  A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
  A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért, a felelősség a szállásadót nem terheli.
 7. Amennyiben a vendég elhagyja a szállást, kötelező bezárni az ajtót és az ablakokat. A vendég köteles szálláshelyet és a berendezéseit megóvni.
  Nem megengedett a bútort áthelyezni szobán belül, vagy az egyik helységből a másikba, és kivinni a benti felszerelést is tilos.
 8. A szálláshelyre így a belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nem használói annak a szállásegységnek.
  Amennyiben a személyzet észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor a tulajdonosnak teljes jogában áll lemondani a szállást minden vendég részére.
  Amennyiben a vendég a foglalás kezdete napján érkezik a foglalt szállásra 18.00 óra után, akkor köteles az érkezés előtt felhívni a tulajdonost és értesíteni a késésről, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a tulajdonos abban a hitben legyen, hogy a vendég nem fog megérkezni, és hogy más vendégnek kiadja a szállást.
 9. A tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni, dohányozni csak az erre kijelölt helyen, az épületen kívül, az épülettől min. 5 m távolságtól csak a kijelölt helyen szabad!
 10. A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, még a kijelölt dohányzóhelyen sem dohányozhatnak!
 11. A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
 12. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
 13. A távozás napján a vendégek kötelesek a szálláshelyet 10:00-ig elhagyni,
 14. A szállást, amelyet lefoglaltak, olyan állapotban kell elhagyniuk, amilyenben az érkezésükkor volt – rendben és sértetlenül.
 15. A szállásról azonnal kizárható az a személy, aki: bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el saját vagy más testi épségét veszélyezteti 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmat zavarja.
  A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet.
  A házirend megsértése miatti szállás lemondása esetében, a vendégnek nem jár vissza a már megfizetett szállásdíj.
 16. A szállás igénybevétele előtt a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.
 17. A házirend által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben foglaltak az irányadók.
  Az esetleges vitát a felek elsősorban peren kívül rendezik, egyébként a Soproni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
  Az esetleges reklamációt akkor tudjuk figyelembe venni, amennyiben azok a vendég tartózkodási ideje alatt vannak jelentve.
  Utólagos reklamációt elfogadni nem tudunk.
  Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szálláshely munkatársaihoz.

  s.benko
  Malomkerék-vendégház, Fertőboz
  olcsó szállások

Kellemes pihenést kívánunk!